Tvorba web stránok

Zabezpečujeme všetky typy prekladov vo všetkých jazykových kombináciách.
Prekladáme dokumenty úradne i neúradne, od bežných po vysoko odborné texty z každej oblasti.

Úradný preklad - preklad s pečiatkou

Prekladateľ je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný preklad musí obsahovať titulnú stranu, prekladanú listinu (originál alebo osvedčenú kópiu), preklad, prekladateľskú doložku a viaže sa trikolórou. Najčastejšie úradne prekladané dokumenty: rodný list, občiansky preukaz, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, certifikát o dosiahnutom vzdelaní, diplom, pas, životopis, výpis z účtu, sobášny list, súdne rozhodnutie a i.

Krížový preklad

Preklad z jedného cudzieho jazyka do druhého cudzieho jazyka. Zabezpečíme Vám tiež úradný krížový preklad.

Odborný preklad

Preklad obsahuje špecifickú terminológiu, pojmy, definície a prekladateľ musí byť odborník v danej oblasti. Ide o preklady z oblasti vedy a techniky, napr. medicíny, farmácie, ekológie, chémie, architektúry, informačných technológii, automobilového priemyslu, manažmentu, obchodu, práva atď.

Umelecký preklad

Preklad poézie, prózy, drámy a sakrálnych textov.
//]]>

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.