Tvorba web stránok

Zabezpečujeme všetky typy tlmočenia v každom jazyku a termíne s kompletným servisom.Naši skúsení tlmočníci Vám pomôžu prekonať jazykovú bariéru na obchodných rokovaniach, konferenciách, prednáškach, prezentáciách, školeniach, seminároch, taktiež na Vašej svadbe, či na súkromnom stretnutí.

Podľa Vašich požiadaviek Vám vieme odporučiť najvhodnejší typ tlmočenia, prípadne počet tlmočníkov. Spolupracujeme s profesionálmi, ktorí sa na každé tlmočenie pripravujú individuálne a podávajú výkony na najvyššej úrovni.


Konzekutívne tlmočenie

Prejav rečníka je tlmočený po určitých úsekoch. Tlmočník počúva, zapisuje si krátke poznámky a po krátkom intervale dostane priestor, aby rečníka pretlmočil. Konzekutívne tlmočenie je vhodné na podujatia s menším i väčším počtom účastníkov ako sú obchodné rokovania, odborné stretnutia, rôzne vystúpenia a podobne. Tento typ sa tiež využíva pri tzv. sprievodnom tlmočení.

Simultánne – kabínkové tlmočenie

Tlmočenie sa realizuje s využitím tlmočníckej techniky. Tlmočník sedí v kabíne a súbežne tlmočí prejav rečníka. Účastníci akcie môžu použiť slúchadlá s mikrofónom pre počúvanie výkladu v reálnom čase. Simultánne tlmočenie je zvyčajne vhodné na podujatia s väčším počtom účastníkov ako sú konferencie, prezentácie, semináre a podobne.

Sprievodné tlmočenie

Tlmočenie prebieha pri sprevádzaní jedného alebo väčšieho počtu účastníkov napr. po meste, múzeách, galériách, výstavách, veľtrhoch, firme, prevádzke alebo na služobnej ceste.

Šušotáž – tlmočenie šepkaním

Tlmočník sedí alebo stojí medzi účastníkmi stretnutia a šepkaním priamo do ucha daného účastníka tlmočí. Šušotáž je vhodná v prípade malého množstva zahraničných účastníkov a môže sa využiť pri prebiehajúcej prednáške, diskusii alebo porade.

Súdne tlmočenie – tlmočník s pečiatkou

Tlmočník je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Súdne tlmočenie sa využíva pri svadobných obradoch, komunikácii cudzincov so štátnymi orgánmi, pri súdnych pojednávaniach a vypočúvaní svedkov.

Tlmočenie z listu

Tlmočník má k dispozícii text vo východiskovom jazyku, ktorý tlmočí publiku. Na tlmočenie je dopredu pripravený a jeho prejav je plynulý a kvalitný. Tlmočenie z listu sa využíva pri čítaní oficiálneho vyhlásenia, prejavu a podobne.

Tlmočenie cez telefón

Tlmočenie cez telefón je vhodné pre komunikáciu napr. s kolegom zo zahraničia, obchodným partnerom, či úradmi.
//]]>

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.